QR6 Korsør Nor

Korsør Nor er en godt beskyttet indsø.

Korsør fra boplads til by

Korsør Nor blev skabt omkring år 6.000 før Kristus. Havet stod dengang 8,5 meter lavere end i dag. Noret blev skabt, da der trængte vand ind på det lave område fra Storebælt.

Ved indløbet blev et lille næs, som var beboet langt ind i ertebølletiden cirka 5500-4500 f. Kr.

Efter 1.000 år var boplads så oversvømmet af de stigende vandstande, at den blev forladt. Først i 1940’erne kom den frem igen, da området blev tørlagt i forbindelse med en udvidelse af havnen.

I hele Korsør-området er fundet mange gode genstande fra fortidens korsoranere. En del af dem, blandt andet Korsørmanden er udstillet på Nationalmuseet i København.

Tårnborg

Tårnborg blev i 1289 angrebet af Marsk Stig og i 1306 af nordmændene.

Tårnborg Slot er formentlig bygget af Svend Grathe (1146-57), som byggede borge kysterne til bøndernes forsvar, blandt andet på hver side af Storebælt. Det fortæller Saxo i sin Gesta Danorum fra cirka 1200.

En anden forklaring og måske mere plausibel er, at Tårnborg er opført af Valdemar den Store (1154-82) i sidste halvdel af 1100-tallet for at beskytte overfarten mod Venderne.

Borgen på Sprogø har en vis lighed med Tårnbog Slot. Derfor er det mere sandsynligt, at det er Valdemar den Store, der står bag dette slot.

I 1200-tallet blev Tårnborg Kirke opført og mens Valdemar Atterdag regerede blomstrede en handelsplads frem på stedet.

Der er mange skriftlige kilder fra den tid, som beskriver stedet som et politisk- og handelscentrum for egnen.

Tårnborg har også været brugt af landets konger til at holde danehof.

I 1326 gjorde borgerne oprør mod Christoffer II søn, Erik, og han sad belejret i 16 dage i borgen. Måske blev borgen ødelagt ved denne lejlighed, for det var slut med at have militær betydning i løbet af 1300-tallet.

Korsør Slot var på dette tidspunkt bygget og overtog beskyttelsen for handel og militær længere ude ved Storebæltskysten, hvor Fæstningen og Korsør Havn ligger i dag.

Kontakt

Kontakt