QR5 Korsør By

Korsør By byder på mange spændende omveje ad Lagunestien.

Korsør

Korsør er en gammel købstad, der igennem århundreder har haft betydning for overfarten mellem Sjælland og Fyn. Med Storebæltsbroens åbning i 1998 har byen måttet finde en ny identitet. Stationen og de gamle færgelejer er blevet en hel ny bydel med moderne byggeri og attraktive boliger langs havnen. Korsør Flådestation ligger side om side med en stor lystbådehavn og en lille fiskerihavn, som har bevaret sit charmerende særpræg. Omkring Skt. Povls Kirke er bevaret en lille del af den gamle by med toppede brosten og idylliske små huse.
Ikke langt fra centrum ligger Kunsthal Kongegaarden. I kælderen er en imponerende samling af Harald Isensteins værker.

Alternativ rute fra Halsskovbroen/Caspar Brands Plads

Når du kommer over broen i Korsør Havn, drejer denne alternative rute til højre langs med havnekajen forbi Fiskebutikken og Havnegrillen.

Følg kajkanten hele vejen forbi Cityarkaderne til Fæstningen. Korsør Fæstning er også et besøg værd.

Ruten følger kajkanten rundt om fæstningen, hvor kunstnerbygningen, Kabeldepotet, også gås forbi.

Fortsæt helt frem til Værftet, hvor FGU-Korsør uddanner skibstømrer ved at reparere gamle skibe. I 2019 søsatte de nybygningen, Corsør, der er en nøjagtig kopi af en kanonjolle fra Englandskrigen 1807-14.

Følg Værftets gavl ud mod vandet, når du har nydt udsigten til Storebæltsbroen.

Der går en lille smal sti mellem ophalerpladsen og værftets bygninger frem mod det offentlige toilet på fiskerihavnen.

Herfra følger du fortorvet med fæstningens volde på din venstre side, og fiskerihavnshusene på din højre.

Efter fiskeforretningen drejer du til høvjre ad Sylowsvej.

Her har du Flådestation Korsør på din højre side, efter indkørslen til det militære område, er en stensætning med beskrivelser af flådens historie i 1000 år.

Herefter ses Korsør Miniby gennem hegnet. Der er desværre ikke adgang til at gå rundt mellem husene.

Længere fremme kan du besøge Korsør Lystbådehavn med ishus, restaurant og toilet. Der er adgang til en lille strand ud mod Storebælt, men desværre ingen gennemgang langs kysten videre sydpå.

I stedet følges Sylowsvej rundt i svinget og op ad bakken indtil Korsør Sygehus (Der nu er ombygget til sundhedscenter).

Følg Quistgaardsvej til højre ned til stranden og drej til venstre langs med kysten.

Fra Langelandsvej er der adgang i vandkanten frem til Ceres Engen, hvor der er toilet ved den offentlige p-plads oppe på land.

Du kan vælge at gå op på den faste sti, eller følge bølgerne i sandet frem til Skrænten.

Herfra gør de store sten i høfderne turen langs stranden noget besværligt, og du kan med fordel gå op på stien og følge kanten langs klinten inde i den hyggelige og tætte allé.

Når terrænet igen er nede ved vandkanten, er du tilbage på den skiltede rute og kan fortsætte mod Espe og Skælskør.

Korsør har sin egen turistinspiration se mere her: Korsør Bykontor

Foldere til print A4:

1 del af Korsør går på lagunestien

2 del af Korsør går på lagunestien

Kontakt

Kontakt