QR36 Holsteinborg Gods

Holsteinborg Slot er hovedsæde for grevskabet Holsteinborg.

Holsteinborg er i dag privat bolig for Holsteinborg-slægten.

Om sommeren er der offentlige rundvisninger i kirken og i H.C. Andersens mindestuer.

Holsteinborg Park er åben for besøgende året rundt. Se skilte med åbningstider ved indgangen.

Holsteinborg Gods var ramme om en helt ny skik i Danmark.

I julen 1808 blev et grantræ placeret i stuen. Hvordan det blev pyntet, vides ikke, men det er Danmarks første juletræ. Først tre år senere blev juletræsskikken fra Tyskland bedre kendt i Danmark, men det var i København hos familien Lehmann.

Holsteinborg kirke

Kirken, der er i den østlige fløj, fungerer som folkekirke for Holsteinborg Sogn, der sammen med Magleby og Ørslev udgør Magleby Pastorat.

Kirken er fortsat privat-ejet, og der er derfor kun adgang i forbindelse med offentlige arrangementer og rundvisninger.

Sparekassen for grevskabet Holsteinborg og Omegn

Danmarks første sparekasse blev oprettet af lensgreve F.A. Holstein den 2. november 1810.

De første indskydere i sparekassen var blandt andet fire bondekarle, en tjenestedreng og en husmoder.

Sparekassens formål var nemlig at hjælpe almindelige mennesker, der boede på godset.

Hvis de var flittige og stræbsomme kunne de endda få et lån til at blive bedre i deres gøremål.

 width=
Avishoved Sorø_Amts-Tidende_eller_Slagelse_Avis_(1868-1940)_-_1885-12-02
Kilde: Mediestream
 width=
avisudklip Sorø_Amts-Tidende_eller_Slagelse_Avis_(1868-1940)_-_1885-12-02
Kilde: Mediestream
Sparekasseegen

Bomærket for Danmarks først sparekasse blev en tegning af det store egetræ, der stod på kirkegården mellem Rude og godset. Egetræet blev model for alle danske sparekasser.

Desværre er det gamle egetræ gået til og eksisterer ikke længere.

Vokseværk

Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn voksede og fik filialer i andre byer som Fuglebjerg, Skælskør og Næstved. Dog i begyndelsen med sparsomme åbningstider, som det fremgår af ovenstående avisuklip fra 1885.

Sparekassen flyttede i 1925 hovedkontor til det tidligere posthus i Rude. Det hvide navneskilt over døren, ses stadig.

I 1971 havde sparekassen bygget nyt hovedkontor på Vestergade 4 i Skælskør.

I 1989 blev sparekassen fusioneret med Bikuben, der senere blev lagt sammen med Danske Bank.

Bygningen på Vestergade 4 langs kanalen eksisterer stadig, men blev i 2005 bygget om til Skælskør Bibliotek.

Godsets egen hjemmeside

H.C. Andersen på Holsteinborg

Kontakt

Kontakt