QR26 Borreby Mose

Borreby Mose er et yndet sted til fuglesafari.

Borreby Mose

Mosen ved Borreby er et stort sumpet område med rørskov og åbent vand. Den er omkranset af bløde enge, hvor får og kreaturer græsser året rundt.

Mosen er en vigtig rasteplads for trækfugle. Både forår og efterår ses store flokke af grågæs, candadagæs og bramgæs i luften omkring mosen. Der er også set flere forskellige træk-ænder som spidsand, knarand og krikand.

Om vinteren er mosen fuld af overvintrende ænder som stor og lille skaldesluger, tusindvis af troldænder og mange andre arter.

Hele året ses hejrerne gå i kanten ved rørskoven for at fange føde.

Borreby Mose er et yndet sted for fuglekiggere.

Se mere her: DOF om Borreby Mose

Hent Slagelsekommunes folder om mosen

Kontakt

Kontakt