QR25 Stigsnæs halvøen

Skælskør Inderfjord skiller Skælskør Markjorder fra Stigsnæs halvøen.

Lagunestien går ad Borreby Alleen ud til Borreby Herrerborg, hvor ruten drejer til venstre mod Magleby.

Men snyd ikke sig selv for at fortsætte rundt om avlsbygningerne til Borreby ud i mosen. Måske en da helt ud ad asfaltvejene til Gedehavevej. Så kommer du rundt om Noret og er næsten tilbage ved Vasebro og Kobæk Strandenge – bare med fjorden imellem. Her er fjorden så lav, at det kun er i sejlrenden, at man ikke længere kan bunde.

Hvis du tager Mindeshovedvej og Holtenvej er du næsten ude i Stigsnæs Skoven, hvor færgerne til Agersø og Omø sejler fra. Her i skoven ligger også Stigsnæs Kystbatteri, der med sin kanonstilling fra krigen mod England i 1808-14 giver liv til en ellers glemt krig.

I Stigsnæs Skoven har ejeren, Borreby Gods, opført to sheltere, der frit kan benyttes. Her er også en bålhytte, der er lige så fri og gratis at bruge.

Modsat skoven ligge Stigsnæs Industripark.

Det begyndte med Gulfhavnen og Stigsnæsværket i begyndelsen af 1960’erne. Senere blev industriområdet udvidet og status blev ændret, så forurendende virksomheder kunne få plads.

Raffinaderiet er væk, men de store olietanke bliver fortsat brugt, ligesom kulkajen også stadig bliver brugt til omlastning af kul og flis fra oceangående skibe til mindre pramme.

Vanddybden ved kajanlægget er naturligt på 18 meter, så selv de største skibe kan anløbe havnen.

Stigsnæsværket er for længst lukket og maskinerne er væk. De tomme bygninger står stadig og men de to enorme skorstene lukker ikke længere damp ud fra turbinerne.

Tilbageturen til Lagunestien kan foregå ad den brede landevej, Stigsnæs Landevej, eller retur gennem Borreby Mose.

Henvisninger til Stigsnæs-området

Borreby Herreborg og Teater

Stigsnæs Kystbatteri

Færgefarten

Agersø

Omø

Kontakt

Kontakt