QR22 Ved renseanlægget

Skælskør kommunale renseanlæg

Skælskør renseanlæg er et stort renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 35.000 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Spildevandsrensning på Skælskør og Harboe renseanlæg

Skælskør renseanlæg er et MBNDK renseanlæg. Det vil sige at anlægget hører til blandt de mest avancerede danske renseanlæg.

M: Spildevandet renses først mekanisk (M) ved at løbe igennem riste, således at faste genstande frasorteres. Det såkaldte ristegods, som eksempelvis klude, bind, vatpinde m.m. opsamles i en container og køres til forbrænding.

B: Dernæst renses biologisk (B) i luftningstanke. Biologisk rensning foregår ved at føre vandet igennem et eller flere biologiske filtre (tykke lag stenskærver med enorme mængder levende bakterier og andre mikroorganismer, der via respirationsprocessen nedbryder vandets indhold af organiske stoffer).

N: Nitrificering (N) er iltning af Ammonium til Nitrat (NO3).

D: Denitrifikation (D) udføres af bakterier således at Nitrat bliver omsat til frit kvælstof (N2), som afgives til atmosfæren.

K: Endelig udføres der kemisk (K) rensning ved at tilsætte spildevandet et eller flere kemiske stoffer, f.eks. jern eller aluminiumforbindelser. Derved startes en fældningsreaktion, som danner et tungopløseligt stof, der binder sig til det resterende slam, som bundfældes og kan frafiltreres.

Udledning i Spegerborgrenden

Efter behandling på Skælskør renseanlæg udledes det rensede spildevand i Spegerborgrenden.

Harboe Bryggeri renseanlæg

Harboe Bryggeri renseanlæg er et stort renseanlæg med kapacitet til at behandle spildevand fra 58.000 personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).

Harboe Bryggeri renseanlæg bruger samme metode til rensning af vandet, som det kommunale renseanlæg.

Kilde: Dingeo.dk

Kontakt

Kontakt