QR19 Gamle Skælskør

Gammeltorv var fortidens bymidte med vandpost og rådhus.
Skælskør i fortiden

Bynavnet Skælskør er sammensat af ordene, skelfisk, der direkte oversat betyder, musling, og af ordet, ør, der betyder gruset strandbred.

Muslingerne var kendt viden om. FR. II befalede i 1562, at Skælskør skulle levere 1 tønde Skjelfisk til det kongelige køkken i Korsør.

Endnu i 1700-tallet omtales de velsmagende muslinger, der endnu kunne samles i fjorden.

I dag bliver muslingerne i noret og fjorden kun fisket af skarver.

Skælskørs bynavn har, som alle andre stednavne, skiftet stavemåde og udtale gennem tiderne.

1231:   Skjelfiskør.
1325:   Skjælskøør.
1327:   Skielskøerby.
1328:   Skelskør.
1329:   Skielfiskøør.   
1388:   Skelskyør.
1759:   Skjelskør.
1850:   Skielskør.

Skælskør fik købstadsrettigheder før 1240. Det viser Kong Valdemars jordebog fra 1240, hvor byen har rettighederne. Tidligere var Skælskør overfartssted til Fyn og Langeland, men færgerne blev i middelalderen flyttet til Korsør.

Skælskør bliver skåret over på midten af kanalen mellem fjorden og noret. Først i 1700-tallet blev den første bro bygget over kanalen.

I midten af 1800-tallet blev havnen forbedret og blev Skælskør Dampmølle bygget. Den gjorde det attraktivt for områdets landmænd at komme til byen med korn og fik eksporten af korn fra havnen til at stige.

Jernbanen kom til byen i 1892. Det gav større muligheder for de allerede eksisterende store virksomheder, fx Harboes Bryggeri, der var åbnet i 1883. I 1892 kom Skælskør Frugtplantage.

I 1900-tallet kom flere virksomheder til byen, og i midten af århundredet voksede smedevirksomheden, Labofa, sig til at blive en eksportsucces. I maskinhallerne blev fremstillet kontormøbler til hele verden.

Skælskørs indbyggertal begyndte først for alvor at vokse, da Stigsnæsværket og Gulfraffinaderiet blev bygget i begyndelsen af 1960’erne ude på halvøen Stigsnæs.

Gammeltorv

På Skælskørs ældste torv, Gammeltorv, ligger to af byens gamle rådhuse. Mest markant er arkitekten F.C.C. Hansens hus fra 1806 med røde sten i nygotisk stil. Det tidligere rådhus har mange fine detaljer og et smukt skifertag.

På modsatte side af torvet, Gammeltorv 1, ligger det rådhus, der var i brug på H.C. Andersens tid.

I kælderen er stadig det fangehul, hvor flere har ventet på at blive henrettet ude på Kanehøj. Bemærk skiltet til det tidligere Marinus Møllers Skibsværft over porten.

Mellem de to rådhuse på selve torvet står Pomona-springvandet fra 1946, der skal symbolisere egnens frugtbarhed. Kunstneren er Johannes C. Bjerg.

Sankt Nikolai Kirke

Kirken er fra begyndelsen af 1200-tallet. På det sydøstlige hjørne af kirken i en granitkvader er indhugget en sjællandsk alen og et skæppemål.

Latinskolen

Bygningen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Her var latinskole frem til 1739, og siden husvildebolig under fattigvæsenet helt frem til 1956. I dag er der et lille museum, der har åbent samtidig med Skælskør Bymuseum. Se www.vestmuseum.dk

Dampmøllen

Går du ned til kanalen ad Vestergade kommer du til den store gule bygning, Skælskør Dampmølle. I dag er der café og tandlæge i stueetagen.

På den anden side af havnebassinet over broen går byens handelsgade, Algade, op. Skælskør Bymuseum er i den røde renæssancebygning i to stokværk indeholder egnsmuseum, som bl.a. viser byens udvikling som handels-, søfarts- og fiskeriby.

Den anden side af p-pladsen udgøres af en rød murstensbygning, toldboden. Den “nye” toldbod er bygget i 1886 samme sted, som den gamle lå. I dag er huset privat bolig.

Videre langs havnen, ved busstoppestedet ud for Restaurant Solsikken, ligger Vejerboden mellem de tre røde kulturkajsboder.

Vejerboden er havnens gamle brovægt hvor lastbilerne blev vejet før og efter de havde afleveret lasten af korn til udskibning.

I den ene ende af græsplænen på havnen er flere borde og bænke sat op. Her drejer Lagunestien til venstre et kort stykke ad Havnevej, men gå ud på molen ved den gamle fiskerihavn. Her troner byens sidste pakhus, Det røde Pakhus.

I dag er det byens maritime og kulturelle samlingssted. Her holdes mange slags arrangementer, bl.a. koncerter, udstillinger og markeder. Der er borde og bænke udenfor. Pakhusets toiletter er åbne for lystsejlere i havnen.

I Sejlerstuen mellem pakhuset og græsplænen er et offentligt toilet.

Kunsttunneler

Under Norvej, der leder biltrafikken uden om centrum af Skælskør, er to fodgængertunneler.

Tunnelen ved Skovvej er udsmykket af Kristian Vodder Svensson og 35 elever fra Skælskørs Skoles kunsttalentklasse.

Tunnelen fra Nytorv til Norstien er dekoreret af Mia-Nelle Drøscher.

De leder begge ud til Skælskør Nor.


 loading=
Kortudsnit Skælskør.

Læs mere om om gamle Skælskør

Lokalhistoriker Erik Petersen har gennem mange år samlet og vedligeholdt en hjemmeside om fortidens Skælskør

Turistinspiration Skælskør Bykontor

Danmarks Busmuseum

Skælskør Bymuseum

Kontakt

Kontakt