QR17 Skælskør Inderfjord

Den lange fjord med den stærke tidevandsstrøm er sejlbar.

Lige siden de første mennesker kom til Skælskør har fjorden været brugt af mennesker. Vandstanden er siden steget så meget, at bopladserne er oversvømmet.

Den snoede og smalle indsejling gennem den lavvandee inderfjord kræver kendskab eller en lods.

Nu er det kun lystsejlere, der bruger sejlrenen, men gennem tiderne har omegnens land- og købmænd sejlet varer og korn her. Kornudskibningen stoppede først omkring årtusindskiftet.

Lige som så mange andre fritidssejlere, har kronprins Frederik også mærket bunden i fjorden. Han stødte nemlig i 1998 på grund efter en sejllads i den årlige Harboe Cup.


 loading=
kortudsnit med keramikpælene markeret

Kontakt

Kontakt