QR16 Strandengen ved Kobæk

De lavtliggende strandenge mellem Kobæk Strand og Skælskør Fjords udmunding i Storebælt er unikke.

De lavtliggende strandenge bliver oversvømmet af det saltholdige vand fra Skælskør Inderfjord og Storebælt flere gange om året.

Det giver levested for mange sjældne planter.

Køerne plejer landskabet, så græs, buske og småtræer ikke får rodfæste i det unikke landskab.

Der er en god rundtur enten fra p-pladsen ved Kobæk Strand eller fra pladsen for enden af Lodshusvej ved Vasebro.

I den næsten nyplantede skov har Naturstyrelsen indrettet flere raste- og hvile pladser med bålsteder. Ved naturskolen på Lodshusvej er toilet, vand, sheltere, bålhytte og primitiv teltplads.


 loading=
Kortudsnit strandengene ind til Skælskør

Kontakt

Kontakt