Billeder fra projektet

Arbejdet med registrering af Lagunestien skrider stille og roligt fremad.

Mens andre holdt efterårsferie har jeg (projektmedarbejder Henrik Falch) været på registreringsvandringer i Korsør.
Her er et par billeder fra ugen.